Contact info

Kingspices - nơi cung cấp các sản phẩm gia vị chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế như tiêu, hồi, quế, muối hồng...

  • 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 Đường Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • kingspices2020@gmail.com
  • 0938 976718
  • http://kingspices.vn